BLIŻSZE SPOJRZENIE NA ZIEMIĘ

Ziemia z kosmosu

...........................................


Chimborazo, Ekwador. Najdalszy punkt na powierzchni Ziemi od jej centrum.
...........................................
Obraz prehistorycznej ZiemiRozwój życia na Ziemi


...........................................
Ziemia otoczona kosmicznymi śmieciami...


...........................................
...........................................


Superkontynent "PANGEA"Kierunki ruchu kontynentów podczas rozpadu PangeiRuch Płyt Tektonicznych


Pangea: Ziemia za 250 milionów lat?
..................................................................................
Kształty Ziemi

Kształt Ziemi jest zbliżony do spłaszczonej sferoidy, kuli spłaszczonej wzdłużosi łączącej bieguny tak, że istnieje wybrzuszeniedookoła równika. To wybrzuszenie wynika z obrot Ziemi i skutkuje tym, że średnica w płaszczyźnie równika jest o około 42 km większa niż ta mierzona w płaszczyźnie biegunów Z tego powodu, najdalszym punktem na jej powierzchni od centrum jej masy jest wulkan Chimborazo w Ekwadorze. Średnia średnica tej sferoidy wynosi około 12,742 km.

Lokalnie topografia różni się od tej wyidealizowanej sferoidy, jednak w skali globalnej, te odchylenia są małe: tolerancja wynosi około 1 do 584 lub 0.17%, w stosunku do sferoidy, jest to mniej niż 0.22% tolerancji dozwolone w bilach bilardowych!

Największym lokalnym odchyleniem na skalistej powierzchni Ziemi są Mount Everest (8848 m ponad lokalny poziom morza) i the Rów Mariański (10,911 m poniżej lokalnego poziomu morza). Ze względu na wybrzuszenie równikowe, miejscami na powierzchni Ziemi najdalej położonymi od jej centrum są, szczyt Mount Chimborazo w Ekwadorze i Huascarán w Peru.

Z powodu nachylenia osi Ziemi, ilość światła słonecznego docierającego do każdego punktu powierzchni zmienia się w ciągu roku. Wynikiem tego są sezonowe zmiany klimatu (pory roku), z Latem występującym na Półkuli Północnej wtedy gdy kiedy Biegun Północny jest skierowany na Słońce i Zimą kiedy ten biegun jest odchylony. Kąt nachylenia osi Ziemi jest względnie stabilny przez długie okresy czasu. Nachylenie podlega Nutacji; niewielkiemu, nieregularnemu ruchowi z okresem około 18.6 lat.

Nachylenie dziwięciu planet Solarsystem
..................................................................................
Historia Ziemi

Ziemia uformowała się w przybliżeniu 4.54 miliarda lat temu poprzez akrecję (opadanie rozproszonej materii na powierzchnię ciała niebieskiego w wyniku działania grawitacji) z Mgławicy Słoneczne, a życie pojawiło się na jej powierzchni w ciągu 1 miliarda lat. Planeta jest domem dla milionów gatunków, włączając w to ludzi.

Biosfera Ziemi w znaczący sposób zmieniła atmosferę i elementy nieożywione na planecie,pozwalając na rozprzestrzenienie się tlenowców jak również na uformowanie się warstwy ozonowej, która wraz z Polem Magnetycznym Ziemi blokuje szkodliwe Promieniowanie Słoneczne, pozwalając w ten sposób zamkniętemu dotychczas w oceanie życiu przejść bezpiecznie na ląd. Szacunki co do tego jak długo planeta będzie w stanie wspierać życie sięgają od 500 milionów lat aż do 2.3 miliardów lat.

Ziemska atmosfera i oceany formowały się poprzez aktywność wulkaniczną i "odgazowywanie" obejmujące również parowanie wody. Początkiem "Światowego Oceanu" była kondensacja wzmocniona przez dostarczenie wody i lodu z Asteroid "Pra-planet" i Komet . W tym modelu, atmosferyczne "gazy cieplarniane: CO2, CH4, N2O) nie pozwalały oceanom zamarznąć w czasie gdy nowo formujące się Słońce miało tylko 70% swojej "jasności".

Około 3.5 miliarda lat temuutworzyło się Ziemskie Pole Magnetyczne, zapobiegając wyrzuceniu atmosfery w przestrzeń kosmiczną przez Wiatr Słoneczny.

Skorupa Ziemska jest podzielona na kilka stałych fragmentów zwanych Płytami Tektonicznymi, które przesuwają się po powierzchni planety przez wiele milionów lat.

Około 71% powierzchni jest pokryte slonymi wodami Oceanów, zaś reszta składa się z kontynentów i wysp mających z kolei wiele Jezior i innych źródeł wody, razem tworzących "Hydrosferę". Wnętrze planety jest aktywne, z relatywnie cienką warstwą twardej Powłoki, płynnym Jądrem generującym Pole Magnetyczne, i stałym żelaznym Jądrem Wewnętrznym.


..................................................................................
Przyszłość Ziemi

Przyszłość planety jest ściśle związana z przyszłością Słońca. W wyniku stałej akumulacji Helu w jądrze Słońca, jasność tej gwiazdy będzie powoli wzrastać. Jasność Słońca wzrośnie o około 10% przez następny 1.1 miliard lat i o 40% przez następne 3.5 miliarda lat.

Modele Klimatyczne pokazują, że wzrost promieniowania osiągającego Ziemię będzie miał straszne konsekwencje, włącznie ze zniknięciem oceanów.


Solar Cycle

..................................................................................
Budowa Ziemi i jej struktura

Ziemia jest Planetą typu Ziemskiego (Planetą Skalistą), co oanacza, że jest raczej ciałem skalnym niż Gazowyn Olbrzymem jak np. Jupiter. Ma największy rozmiar i masę ze wszystkich czterech (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars) "Planet typu Ziemskiego". Z tych wszystkich czterech planet ma również Największą Gęstość, Największą Grawitację, Najsilniejsze Pole Magnetyczne, Najszybszą Rotację, i jest prawdopodobnie jedyną z Aktywnymi Płytami Tektonicznymi. Wnętrze Ziemi, podobnie jak i innych Skalistych Planet jest podzielone na warstwy przez ich Chemiczne, Fizyczne (Reologiczne - Reologia opisuje ten aspekt zachowania się ciał stałych, w którym upodobniają się one do lepkiej cieczy), jednak w odróżnieniu od innych Planet Skalistych ma wyraźne zewnętrzne i wewnętrzne jądro. Zewnętrzna warstwa Ziemi jest Chemicznie Wyrazistą Krzemową Skorupą, położoną na wysoce lepkim, stałym płaszczu. Skorupa jest oddzielona od Płaszcza "Nieciągłością Mohorovicicia, a jej grubość jest zmienna: Średnio 6 km pod Oceanami i 30-50 km na Kontynentach. Skorupa i zimny, sztywny szczyt Górnego Płaszcza są zwane Litosferą, i to przez Litosferę Płyty Tektoniczne są złączone. Poniżej Litosfery jest Astenosfera, warstwa o relatywnie niskiej lepkości, po której "jeździ" Litosfera. Ważne zmiany struktury płaszcza następują w pasie pomiędzy 410 i 660 km poniżej powierzchni, obejmując strefę przejściową oddzielającą Górny i Dolny Płaszcz. Poniżej Płaszcza, jest Płynne Jądro Zewnętrzne o ekstremalnie małej lepkości, leżące ponad Stałym Jądrem Wewnętrznym. Jądro Wewnętrzne może obracać się z trochę większą niż reszta planety prędkością kątową, advancing o 0.1-0.5° rocznie.

Wewnętrzna Struktura Ziemi


Earth Structure

Budowa Skorupy Ziemi Earth Structure


..................................................................................
Płyty Tektoniczne

Czy kontynenty stanowiły kiedyś jeden ląd? Otwórzmy atlas geograficzny i spójrzmy na półkulę wschodnią i zachodnią, a przekonamy się, że zarys kontynentów pasuje do siebie niczym kawałki wielkiej układanki. W języku greckim taki superkontynent otoczony zewsząd wodami nosi nazwę Pangea, czyli Wszechląd.

Mechanicznie połączona zewnętrzna warstwa Ziemi, Litosfera, jest podzielona na części zwane Płytami Tektonicznymi. Płyty przesuwają się w stosunku do siebie; wyróżnia się trzy typy granic płyt:

Typy Granic Płyt Tektonicznych
Earth Plates

Na granicach płyt tektonicznych może zachodzić aktywność wulkaniczna, orogeneza, trzęsienia ziemi oraz formowanie się rowów oceanicznych. Płyty Tektoniczne poruszają się po wierzchu Astenosfery, stałej lecz mniej lepkiej części górnego płaszcza mogącego poruszać się równolegle z tymi płytami, a ich ruch jest ściśle związany ze zjawiskiem Konwekcji wewnątrz Ziemskiego Płaszcza.

Główne Płyty Tektoniczne Ziemi
Earth Plates Earth Plates
Earth Lights

Wspaniały widok PLANETY ZIEMIA NOCĄ