WIDOK Z KAMERY W NIESIOŁOWICACH

Please WAIT for about 10 seconds while image is loading

Kamera FOSCAM FI9805W umieszczona jest na zewnątrz domu. Zdjęcie jest przesyłane
na serwer co 10 minut. Kamera jest online 24/7. Kamera jest skierowana na N.