Roczne minima i maksima

Temperatura i wilgotność
Najwyższa temperatura20,0 °Co 17:13 11 Kwiecień
Najniższa temperatura-17,7 °Co 23:28 17 Styczeń
Najwyższe minimum9,1 °C 30 Marzec
Najniższe maksimum-7,6 °C 8 Luty
Najwyższa pozorna temperatura15,9 °Co 17:29 11 Kwiecień
Najniższa pozorna temperatura-21,4 °Co 23:28 17 Styczeń
Najwyższy Indeks cieplny (Heat Index)20,0 °Co 17:13 11 Kwiecień
Najniższy Indeks wychładzania (Wind Chill)-22,2 °Co 07:19 8 Luty
Najwyższy punkt rosy9,6 °Co 14:52 30 Marzec
Najniższy punkt rosy-23,5 °Co 23:28 17 Styczeń
Najwyższa wilgotność93%o 07:45 3 Kwiecień
Najniższa wilgotność15%o 12:06 31 Marzec
Najwyższa dobowa amplituda16,8 °C 11 Kwiecień
Najniższa dobowa amplituda0,8 °C 4 Styczeń
Opady
Roczny opad71,4 mm 
Maksymalne natężenie opadu14,4 mm/hro 14:42 27 Marzec
Największy godzinowy opad3,3 mmo 15:17 27 Marzec
Największy dobowy opad10,2 mm 14 Marzec
Największy miesięczny opad42,3 mmMarzec
Najdłuższy okres bez opadu12 Dzieńdo 3 Marzec
Najdłuższy okres z opadami6 Dzieńdo 16 Marzec
Wiatr
Najmocniejszy poryw68,4 km/ho 02:05 7 Marzec
Najwyższa prędkość (średnia 10-minutowa)43,1 km/ho 02:07 7 Marzec
Najwyższy dobowy przebieg wiatru479,9 km 8 Luty
Ciśnienie (zredukowane do poziomu morza)
Najniższe ciśnienie989,9 hPao 18:25 23 Styczeń
Najwyższe ciśnienie1035,7 hPao 17:49 14 Luty

Aktualizacja : 2021-04-17 23:10:01
przez 1.9.4 (10991)