Świat-pogoda z satelity POLSKA-pogoda z satelity EUROPA-pogoda z satelity AMERYKA-pogoda z satelity AZJA-AFRYKA-AUSTRALIA-pogoda z satelity

AMERYKA - pogoda widziana z satelity

1. Zmiana Sytuacji Synoptycznej w Ameryce Płn. w ciągu poprzednich 4 godzin2. Zmiana Sytuacji Synoptycznej w Ameryce PŁD. w ciągu poprzednich 8 godzin